Letní škola vědeckých dílen

Tematické okruhy

Bezplatný dvoudenní seminář zaměřený na možnosti zakládání a provozu vědeckých dílen (tzv. science shops) se koná v Budapešti, 1. a 2. července. Pořadatelem je síť Living Knowledge.

Letní škola je určena zejména úplným začátečníkům, lidem, kteří uvažují o tom, že by vědeckou dílnu nebo na obdobném principu fungující projekt rádi připravili a rozvíjeli.

Vědecké dílny jsou obvykle pracoviště univerzity či samostatné (neziskové) organizace, zajišťující nezávislý výzkum, který reaguje na zájmy, potřeby a zkušenosti občanské společnosti. Vědecké dílny realizují různé typy výzkumů, které jsou tzv. tažené poptávkou zdola, tedy jejichž zadavateli a odběrateli jsou (místní) veřejnost, komunity, nevládní organizace apod. Hlavním cílem vědeckých dílen je pomáhat řešit zejména lokální a regionální problémy, zvyšovat informovanost veřejnosti a poskytovat běžným občanům a nevládním organizacím přístup k výzkumu a k technologiím, a to za podmínek relativně nízkých nákladů.

Klienty vědeckých dílen se mohou stát místní komunity a nevládní organizace (např. hodnocení místního znečištění), dělníci, resp. odbory (např. hodnocení bezpečnosti nových výrobních postupů a jejich dopadů na zaměstnance) nebo sociální pracovníci (např. návrhy na řešení sociálních problémů). Mohou jimi však být také bytová družstva či neformální zájmové skupiny spotřebitelů, žáci škol, skupiny pacientů, náboženské skupiny, místní správa, studentské organizace, ale i politické strany, policie, muzea či podniky (podmínky pro různé klienty bývají různé). Působnost vědeckých dílen zahrnuje celou řadu vědeckých disciplín, od přírodních až po společenské a humanitní obory. Více se o vědeckých dílnách dočtete zde.

Letošní letní škola je koncipována primárně pro účastníky ze střední a východní Evropy. Zájemci z těchto zemí dostanou proto přednost. Školení bude probíhat formou interaktivních seminářů, vedených zkušenými odborníky z Holandska, Maďarska a Rumunska.

Zájemci se mohou hlásit již nyní (čím dříve, tím lépe), nejpozději však do 1. května, prostřednictvím e-mailu zaslaného hlavnímu koordinátorovi, Henku Mulderovi.  Účast na semináři není zpoplatněna, účastníci si však musí sami zajistit ubytování a dopravu.

Pro další podrobnosti navštivtě stránky organizátora letní školy, Living Knowledge Network.

 

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI