Social Impact Award

Tematické okruhy

Vnímáte společenské problémy kolem vás a rádi byste přišli s nápadem, který by je pomáhal řešit? Anebo už takový nápad máte, ale nevíte jak ho začít realizovat?

Social Impact Award právě tyto aktivity podporuje. Nabízí podporu mladým lidem z Rakouska, České republiky, Slovenska a Rumunska, která jim umožní rozvíjet nápady a plány na společensky prospěšné podnikatelské aktivity. Účastníci soutěže mohou získat: odborné know-how, prostor pro výměnu nápadů, zpětnou vazbu a v neposlední řadě finanční ocenění které pomůže začínajícím společensky prospěšným podnikatelům nastartovat svůj projekt.

S jakými projekty se můžete hlásit?
Projekty se mohou zaměřovat na nejrůznější společenské oblasti, například na boj s chudobou, oblast péče o zdraví, podporu vzdělávání, ochranu životního prostředí, energetické problémy, využití nových technologií, ochranu lidských práv, rovné příležitosti, péči o znevýhodněné osoby apod. Může se jednat o mobilní vývařovnu pro lidi bez domova, inovativní vzdělávací projekt, internetový portál posilující sousedské aktivity, nový způsob fundraisingu nebo něco, co tu ještě nebylo. Důležité je, aby daný projekt řešil nějaký společenský problém, a to ať v České republice, nebo jinde ve světě.

Kdo se může přihlásit se svým projektem v České republice?
Protože je soutěž Social Impact Award určená hlavně pro studenty, podmínkou pro účast je platné potvrzení o studiu vysoké nebo vyšší odborné školy pro akademický rok 2012/2013. V případě týmů musí tuto podmínku splňovat alespoň 50 procent členů týmu. Věkové omezení účastníků není žádné.

Předložené projekty mohou být součástí aktivit subjektů organizované občanské společnosti (např. nevládní, neziskové organizace, občanská sdružení a iniciativy), stejně jako soukromých podnikatelských aktivit se zaměřením na společenskou prospěšnost. Již realizované projekty mohou být předkládány, pokud jejich realizace netrvá déle než 2 roky.

4. dubna 2013 je posledním dnem, kdy je možné projekt podat. Projekty se podávají v angličtině. Nevyžaduje se perfektní jazykové zpracování na akademické úrovni, postačí srozumitelný projev. V případě, že by měl někdo vážný zájem se zúčastnit a jazykové bariéry by mu to znemožňovaly, organizátoři jsou připraveni mu se zpracováním projektu pomoci.

Přihlašovácí formulář projektu je ke stažení zde.

Propozice a pravidla pro přihlašování projektů naleznete zde.

Pokud podáte svůj projekt ve stanoveném termínu a v předepsané podobě, můžete se po administraci a hodnocení odborné poroty dostat až do českého finále, kde budou tři vítězné projekty oceněny hlavní cenou € 3.000, letním členstvím v Hub Praha, odborným vedením, které budete moci při realizaci projektu využít a dalšími cenami.

Dokažte si, že i Vy můžete realizovat své sny, v duchu hesla  PUSH THE BUTTON, CHANGE THE WORLD!

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI