Polní ptáci za humny!

Tematické okruhy

Objevte krajinu „za humny\" a poznejte svět polních ptáků. Vydejte se vstříc ornitologickým zážitkům. Zapojte se do výzkumu agroekosystémů 2013-2014.

Od poloviny dubna 2013 se může ornitologicky zdatnější veřejnost zapojit do dvouletého projektu občanské vědy, který je založen na sledování přítomnosti polních ptáků v zemědělsky obhospodařované krajině ČR. Jedná se o unikátní výzkum, který bude konfrontován s obdobnými výzkumy v dalších státech Evropy.

Organizátorem výzkumu je občanské sdružení Naše společná krajina. Každý spolupracovník bude mít vzácnou příležitost porovnat kvalitu jím zkoumaného území se všemi ostatními lokalitami v ČR. Prostřednictvím přístupu do heslem chráněné rubriky „Síť spolupracovníků" na informačním portálu Koroptvicky.cz pak bude mít přístup k podrobným výsledkům i k předběžným analýzám dat. V neposlední řadě se právě vaše údaje stanou nejen součástí celostátního výzkumu s mezinárodním významem, ale i důležitým podkladem pro praktickou ochranu ptactva zemědělské krajiny v České republice.

Zájemci mohou zažádat o zaslání metodiky výzkumu na e-mail info@koroptvicky.cz (stačí do předmětu mailu vložit „výzkum"). Obratem pak dostanou dvoustránkovou metodiku formátu A4, kterou si vytisknou a následující dvě hnízdní sezóny do ní budou zanášet údaje získané v terénu. Metodiku posíláme nezávazně. Volně ke stažení není z toho důvodu, aby měli organizátoři přehled o počtu potenciálních spolupracovníků a mohli s nimi průběžně komunikovat.

Více informací najdete na webových stránkách projektu.


Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI