Soutěž Moje šance

Tematické okruhy

Univerzita Karlova se rozhodla podpořit výzkumné a rozvojové projektz svých studentů. Projekty mohou být realizovány i ve spolupráci s partnery mimo univerzitu.

Rada Studentské unie UK vyhlášila na letní semestr 2013 soutěž Moje šance. Soutěž je určena všem studentům a studentkám Univerzity Karlovy. Jejím cílem je pomoci s realizací nejlepšího studentského projektu, a to jak finančními, tak propagačními popř. organizačními prostředky.

Pokud máte v hlavě spoustu nápadů, které byste chtěli realizovat, oplýváte kreativitou, kterou byste chtěli uplatnit, chopte se příležitosti a poštele přihlášku do soutěže. Výše podpory není přesně stanovena. Uzávěrka příjmu přihlášek je 17. května 2013.

Soutěžící musí být studentem Univerzity Karlovy, v případě skupinového projektu musí alespoň polovina studovat na UK. Projekt musí souviset s univerzitním děním, být pro univerzitu přínosem. Při vymýšlení projektu je nutno brát v potaz jeho realizovatelnost.

Více informací najdete na facebookových stránkách projektu.

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI