Možnost získat stipendium na prestižní univerzitu

Tematické okruhy

Rádi byste studovali v zahraničí, ale chybí vám zdroje? Požádejte o podporu Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových.

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových poskytuje českým studentům stipendia na jeden rok magisterského studia na nejlepších světových univerzitách jako University of Toronto, McGill University, Harvard, Oxford, Cambridge, Princeton, California Institute of Technology, Columbia University, UC Berkeley, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, The University of Chicago a další (více na www.krsekfoundation.cz). Nadační fond Krskových podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie. Stipendium je zásadně poskytováno na jeden rok magisterského studia. Podávat přihlášky mohou studenti během celého roku.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu některé z výše uvedených škol. Součástí přihlášky je:

  • Životopis studenta v českém jazyce s informacemi o jeho dosavadním studiu a praxi.

  • Informace o škole, na kterou je uchazeč přijat.

  • Esej (3600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po skončení.

  • Prokázání, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)

  • Potvrzení o tom, že student žádal o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu uděleno (nebo mu bylo poskytnuto pouze částečně).

 

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI