Nabídka výzkumných témat

Tematické okruhy

kontaktovat
autora
Tematické okruhy: sociální vědy, humanitní vědy
Instituce: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra Psychologie
Publikoval: Bc. Jiří Lacka
Typ: magisterská práce
Datum vložení: 07. 02. 2013
Relevantní do: 31. 07. 2013
Klíčová slova: gender, heterosexuální vztahy, kvalitativní výzkum, partnerské vztahy, psychologie zdraví, rodové odlišnosti, sociální opora

Charakteristické odlišnosti v očekávané, přijímané a poskytované sociální opoře u mužů a žen v partnerských vztazích

Diplomová práce se bude zabývat možnými odlišnostmi ve kvantitě a kvalitě sociální opory u mužů a žen v současné české kultuře. V teoretické části se bude autor zabývat sociálněpsychologickým výkladem konceptu sociální opory a jejích základních charakteristik. Téma umístí do souvislosti klíčových psychologických teorií a vyloží základní teoretické pojetí sociální opory. Úžeji se zaměří na genderové rozdíly v očekávané i získané, poskytované i přijímané sociální opoře mužů a žen na mikroúrovni dyadických heterosexuálních vztahů. Empirická část diplomové práce bude směřovat k porovnání sociální opory, jak je vnímána a praktikována muži a ženami v ČR, a zjištění budou konfrontována se zahraničními výzkumy. Těžištěm praktické části bude kvalitativně orientovaný výzkum, mapující druhy a frekvenci sociální opory, jež od sebe očekávají a vzájemně si poskytují muži a ženy v partnerských vztazích. Výzkum může být doplněn i o kvantitativní data, sebraná na větším vzorku respondentů, vycházející z poznatků kvalitativní části. Data budou zpracována a vyhodnocena kvalitativní i kvantitativní metodologií.

Reagovat

Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste již zaregistrován/a, přihlašte se prosím.


Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI