Nabídka výzkumných témat

Tematické okruhy

kontaktovat
autora
Tematické okruhy: sociální vědy
Instituce: Filosofická fakulta Univerzity Palackého
Publikoval: Anna Rosenbaumová
Typ: bakalářská práce
Datum vložení: 03. 05. 2014
Relevantní do: 03. 01. 2015
Klíčová slova: Sexualita mentálně postižených, sexismus

Sexualita mentálně postižených

Práce se bude zabývat sexualitou mentálně postižených osob. První část nastíní problematiku sexuality zdravotně postižených, kde zmapuje aktuální situaci a vývoj. Bude tedy pojednávat o přístupu společnosti, odborníků a rodin k sexualitě handicapovaných a o podobě ústavů z hlediska separace heterogenní skupiny pacientů. Dalším aspektem tohoto úseku bude zvýznamnění mentálně postiženého člověka jako osoby se sexuální potřebou, s potřebou nepotlačovat sexuální energii. Proto se tedy práce zaměří i na dopad možnosti a nemožnosti ventilace sexuálního napětí. Druhá část nabídne pohled na sexuální právo mentálně postižených lidí. Poukáže na fakt, že tito znevýhodnění lidé nemají takovou možnost jako zdraví lidé sex odmítnout. Proto se tento úsek zaměří i na mnohost sexuálního zneužívání mentálně postižených. Z důvodu tohoto tabuizovaného tématu bude sexuální právo řešit i dilema rodičů, kteří nevědí, jak v sexuální oblasti přistupovat ke svému postiženému dítěti v jeho dospělém věku. Stejně tak bude řešit i nerozhodnost speciálních pedagogů v interakci se sexuálními projevy žáků. Třetí část se zaměří na novější profesi zvanou Společnice, která má za úkol díky konkrétním technikám uvolňovat sexuální napětí mentálně postižených. Tuto specializaci poskytují pracovníci sociálních služeb či speciální pedagogové a uskutečňuje se zejména v ústavech pro mentálně postižené. K většímu nastudování této činnosti uskutečním rozhovor s vybranou společnicí pražského ústavu, díky kterému budu moci poskytnout širší záběr informací této specializace.

Reagovat

Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste již zaregistrován/a, přihlašte se prosím.


Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI