Nabídka stáží - ZELENÝ KRUH

Tematické okruhy

 

(1) Pro studenty a studentky práv, politologie, případně sociologie

► Studium legislativního procesu v ČR v praxi na příkladu politik a zákonů životního prostředí

Nabízíme několikatýdenní „pobyt“ u nás v pražské kanceláři, prokládaný návštěvami Poslanecké sněmovny, případně Senátu, a především jednání poslaneckých a senátních výborů. Stáž lze načasovat podle programu jednání vlády a parlamentu tak, aby pokryla maximum takových praktických návštěv, nebo kupříkladu i veřejné projednání významného strategického dokumentu. Stáž lze (opět podle načasování) rozšířit například o pořádání veřejné politické debaty na konkrétní téma, o psaní článků, či vytvoření a vyhodnocení ankety pro kandidáty do voleb.

V tomto momentě jsou k dispozici následující témata: státní energetická koncepce, státní politika životního prostředí, zákon o Národním parku Šumava, mimo oblast životního prostředí problematika poslaneckých iniciativ a problematika veřejné prospěšnosti podle nového Občanského zákoníku (veškerá nabízená témata jsou nyní v různých fázích přípravy legislativy, je tedy nutné stáž plánovat individuálně podle zaměření a zájmu každého studenta a studentky).

V případě zájmu studentů o obecnější témata jsme schopni zprostředkovat stáže u jiných organizací na témata: zákon o veřejných zakázkách, zákon o politických stranách, zákon o úřednících.

Hodnocení hlasování Poslanecké sněmovny PČR z hlediska životního prostředí

Stáž je zaměřená na vytvoření hodnoticí správy o práci Poslanecké sněmovny z hlediska životního prostředí, kterou Zelený kruh pravidelně vydává. Vlastní práce sestává z přehledu veškerých hlasování sněmovny za dané období, které mají přímý nebo nepřímý dopad na životní prostředí, zmapování vývoje každého jednotlivého vládního návrhu a případně poslaneckých iniciativ k němu předložených v průběhu legislativního procesu, sledování a rozbor rozprav k nim, sběr dat o vlastním hlasování poslanců a poslankyň o původním návrhu i pozměňovacích návrzích, vyhodnocení těchto dat podle předem stanovené metodiky, zpracování evaluační zprávy. Příklady hodnocení hlasování Poslanecké sněmovny z minulých let jsou k nalezení zde: http://www.zelenykruh.cz/cz/legislativni-centrum/poslanci/.

(2) Pro studenty a studentky oborů ochrany životního prostředí a nevládního sektoru v ochraně životního prostředí (případně jiných oborů)

Seznámení s ekologickým nevládním sektorem v ČR v praxi

Stáž je zaměřená na seznámení s ekologickými NNO v průběhu tvorby měsíčníku Zpravodaj pro ekologické nevládní organizace (http://www.zelenykruh.cz/cz/oborova-platforma/zpravodaj/) a přípravy diskuzních setkání pro ekologické NNO. Práce zahrnuje zorientování se v historických a aktuálních tématech ekologického nevládního sektoru v ČR, typech ekologických NNO a rozdílných metodách práce, vedení rozhovorů s experty, psaní článků, příprava a pořádání veřejných i interních debat.

Stáž je velmi praktická, nicméně v krátké době umožní získat hloubkový a podrobný přehled o vývoji a stavu ekologického nevládního sektoru v ČR.

Řízení a financování NNO v praxi

Stáž zahrnuje „pobyt“ v kanceláři Zeleného kruhu a seznámení s tématem teoreticky, plus přímou účast na řízení prostřednictvím konkrétních činností a jednání (podle načasování stáže jeden a více typů: plánování a psaní projektů, strategické plánování, tvorba a kontrola rozpočtu NNO, facilitovaná setkání pro vytváření věcných stanovisek, plánování a vydávání tiskových výstupů, pracovní porady, programové síťování s vnějšími partnery a jiné).

Vhodné zejména pro ty, kteří mají v úmyslu přímo v nevládním sektoru pracovat.

Po dohodě lze zaměření stáží i kombinovat.

V případě zájmu se prosím obraťe na Julii Sokolovičovou.


Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI