Věda a veřejnost

Tematické okruhy

Podobně jako v jiných oblastech společenského života slyšíme i v souvislosti s vědou a výzkumem stále častěji o potřebě vyšší transparentnosti, veřejné kontroly, odpovědnosti. Vysoké školy a další veřejné výzkumné instituce jsou vybízeny k užší spolupráci s neakademickými subjekty, vědecká pracoviště realizují celou řadu popularizačních aktivit, hovoří se o posilování tzv. třetí role univerzit.

 

Zatímco popularizační aktivity bývají zaměřeny především na širokou veřejnost a jejich cílem je zejména představovat nejnovější výsledky práce vědců laické veřejnosti, zvyšovat úroveň obecné vzdělanosti a podněcovat zájem studentů o představované obory, podpora spolupráce na výzkumu se v České republice týká především společného výzkumu vysokých škol a veřejných výzkumných institucí s komerční sférou. Rozvojové plány vysokých škol a strategické dokumenty ministerstva školství hovoří o tzv. komercializaci výzkumu či spolupráci s aplikační praxí. Cílem takové činnosti má být především (nikoliv výhradně) zlepšení konkurenceschopnosti, posílení rozpočtu výzkumných institucí a podpora regionálního, národního i celoevropského ekonomického rozvoje.

 

Existuje však i celá řada dalších modelů spolupráce vědy a veřejnosti, jejichž cílem je vzájemný dialog a společná produkce vědění. Tyto modely nemají ambici popularizační aktivity či komercializaci výzkumu nahradit. Stejně tak nechtějí konkurovat základnímu výzkumu. Nabízejí pouze další alternativu, která se v některých případech může ukázat jako nejvhodnější. Tato forma spolupráce se odehrává na jedné straně prostřednictvím řešení konkrétních problémů konkrétních lidí (které většinou pojí geografická blízkost, zvláštní zájem či podobná životní situace) nebo na straně druhé jako široká debata o zásadních otázkách vědy a společnosti. Tato partnerství často slouží jako katalyzátor pro změnu politiky, programů či současné praxe.

 

 

 

 

Zkušenosti z České republiky i ze zahraničí ukazují, že spolupráce mezi akademickou sférou a širokou veřejností může mít (dodrží-li se základní pravidla) pozitivní přínosy jak pro veřejnost, tak pro samotná vědecká pracoviště, jednotlivé vědce a vědkyně. O konkrétních přínosech a postupech jednotlivých modelů spolupráce si více přečtěte zde:

►  Výzkum prováděný ve spolupráci s neakademickými aktéry

►  Vědecké dílny

►  Vědecké kavárny

►  Konsensuální konference (Consensus Conferences)

►  Občanské poroty (Citizen´s Juries)

►  Poradní hlasování/informovaný výzkum veřejného mínění (Deliberative Polling)

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI